celb edilmek


celb edilmek
1. kendine çekilmek.
2. yazı ile çağırılmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.